Ημερήσιο αρχείο: 2 Μαρτίου, 2022

0

Διαγωνισμός δημιουργικής γραφής “Το περιστατικό που μας συγκλόνισε”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ2 μας μετέφεραν τις εμπειρίες τους και εξάσκησαν τη δημιουργική γραφή συνθέτοντας κείμενα με θέμα ένα περιστατικό που συγκλόνισε τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ακολουθούν οι αφηγήσεις που διακρίθηκαν στην...

0

Ολιστική Εκπαίδευση STEM και Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα

Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STEM στα αναλυτικά προγράμματα γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, καθώς υπόσχεται να δώσει απαντήσεις σε σύνθετες ερωτήσεις και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Καθώς αυτές οι προκλήσεις απαιτούν...