Μαθαίνοντας για τη Μεσόγειο με το S.E.A. – Sea Exploration Agency

Τη φετινή χρονιά, στο πλαίσιο του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος Οι απλές μηχανές ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β2 Τάξης υλοποίησαν στο μάθημα των Αγγλικών το εκπαιδευτικό σενάριο ‘S.E.A. – Sea Exploration Agency’ με εστίαση στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Απώτερος σκοπός της υλοποίησης ήταν η ενεργή εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα των Αγγλικών με την εφαρμογή μιας διαθεματικής/διεπιστημονικής προσέγγισης, και με ειδικότερους στόχους την γνωριμία με τα φυσικά και τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου και με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με αυτά.

Επιπλέον, σε εναρμόνιση με το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρωιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), επιδιώχθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από πρακτικές συνεργατικής μάθησης, παράλληλα με την ανάπτυξη του εγγραμματισμού, της ακρόασης και της κατανόησης προφορικού λόγου, την εκμάθηση γλωσσικών δομών υψηλής συχνότητας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών όρων (πυξίδα, ονόματα χωρών και πόλεων-λιμανιών, γεωμορφολογικοί όροι, καιρός και κλίμα, έμβια/άβια στοιχεία των οικοσυστημάτων, χώροι και μηχανές στα ανθρωπογενή περιβάλλοντα).

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν συζητήσεις στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και λήψη αποφάσεων σχετικά με το θέμα της εργασίας των ομάδων, και αυτόνομη διερεύνηση πόρων (χάρτες, εικόνες, οπτικοποιήσεις, βίντεο) για άντληση και παρουσίαση πληροφοριών από τα πεδία της Γεωγραφίας και της Ιστορίας.

Επίσης, τα παιδιά εξάσκησαν τη γραφή και την ανάγνωση θεματικών λέξεων με χρήση φύλλων εργασίας, ζωγράφισαν και υλοποίησαν παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες στη φυσική και την ηλεκτρονική τάξη.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέπτυξαν γνώσεις που σχετίζονται με τη γεωγραφία, το κλίμα και τα φυσικά και ανθρωπογενή περιβάλλοντα των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, έμαθαν για τη σημασία της τροφικής αλυσίδας και κατανόησαν τη σύνδεση μεταξύ των άβιων και έμβιων στοιχείων ενός οικοσυστήματος, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας (συζήτηση, συλλογή, προφορική παρουσίαση και οπτική αναπαράσταση πληροφοριών).

Κατά την ενασχόλησή τους με πόρους, τα παιδιά προχώρησαν επιπλέον σε αναγνώριση και συσχετισμό γραμμάτων και λέξεων, και εμπλούτισαν το θεματικό λεξιλόγιο και τον επιστημονικό λόγο στην αγγλική γλώσσα.

Τέλος, καλλιέργησαν δεξιότητες μάθησης ανακαλύπτοντας γλωσσικές και γνωστικές συνδέσεις μεταξύ των λέξεων του θεματικού λεξιλογίου, κάνοντας συσχετισμούς και συνδυάζοντας τη γνώση με το ευρύτερο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος Οι απλές μηχανές ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο, και συνδυάζοντας διεπιστημονικά έννοιες από τα πεδία της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας: Μυρτώ Νεράντζη

Συντονίστρια προγράμματος Οι απλές μηχανές ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο: Γιώτα Κουτλή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *