Εκλογή 5μελών μαθητικών συμβουλίων και αντιπροσώπων

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας εξέλεξαν τα 5μελή μαθητικά συμβούλια και τους αντιπροσώπους τους στο σχολικό συμβούλιο με τη Διευθύντρια.

Η εκλογή και η λειτουργία των 5μελών μαθητικών συμβουλίων εντάσσεται στις δράσεις του Σχεδίου που υλοποιεί το σχολείο μας για τον Άξονα 3 – Σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών, το οποίο προβλέπει επιπλέον την πραγματοποίηση μαθητικών συνελεύσεων των τάξεων κάθε μήνα. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων για τον Άξονα 4 – Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, τα τμήματα εξέλεξαν για πρώτη φορά τους αντιπροσώπους τους στο συμβούλιο με τη Διευθύντρια, το οποίο θα λαμβάνει χώρα μια φορά το τρίμηνο.

Εκτός από την εξοικείωση με θεμελιώδεις δημοκρατικές διαδικασίες, οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του αισθήματος του συνανήκειν, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη σχολική ζωή και της ικανότητας λήψης συλλογικών αποφάσεων.

Μέσα από την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών, και με τους εκπαιδευτικούς, η λειτουργία μαθητικών κοινοτήτων θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων όλων των Σχεδίων Δράσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *