Πλήρωση κενών θέσεων

Σας ενημερώνουμε οτι, σύμφωνα με την υπ’αριθμό 4 Πράξη του ΕΠΕΣ, θα διεξαχθεί κλήρωση για την πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσων ανά τάξη: Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 π.μ., στην...