ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ