Χριστουγεννιάτικες ευχές από το Εργαστήριο Πληροφορικής

Τα παιδιά του Τμήματος Δ1 δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές για τον ιστότοπο του σχολείου στο μάθημα των ΤΠΕ.