ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Παρακαλύνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στο σχολείο μέχρι την Πέμπτη 8/9/22