Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM

Βιντεο-παρουσίαση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Ομίλου.