Ημερήσιο αρχείο: 14 Μαΐου, 2022

0

Συμμετοχή στην καμπάνια Global Action Days 2022

Το σχολείο μας συμμετείχε στην καμπάνια Global Action Days 2022 που συντονίζει σε παγκόσμιο επίπεδο το Foundation for Environmental Education – Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, και σε εθνικό η Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης. Η φετινή...

0

Θέατρο κούκλας «Τα παραμυθαλήθεια.Αλία»

Η Β΄ Τάξη του σχολείου μας παρακολούθησε την παράσταση θεάτρου κούκλας «Τα παραμυθαλήθεια, Αλία» από την ομάδα Μαρμίτα στο Ινστιτούτο Goethe. Η παράσταση αναφέρεται στην καταπληκτική ιστορία της βιβλιοθηκάριου της Βασόρας κατά τη διάρκεια της εισβολής στο...