Κληρωθέντες για την Α΄ ΤΑΞΗ – Σχολικό έτος 2022-23

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 Οι παρακάτω κωδικοί κληρώθηκαν να φοιτήσουν στο σχολείο στην Α΄ τάξη Δημοτικού.