ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Την Τετάρτη 6 Απριλίου οι μαθητες του Γ1 τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ομάδας Aelia path “Μια μέρα σε ένα νεολιθικό χωριό”. Ο μαθητές και οι μαθήτριες έφτιαξαν το δικό...