Για αυτό θέλουμε να σταματήσουμε τους πολέμους!

Με αφορμή την εξοικείωση των μαθητών με τα επιχειρηματολογικά κείμενα στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, καθώς και την ολοκλήρωση της ενότητας του Τρωικού πολέμου στο μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ1 Τάξης,...