ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

για το σχολικό έτος 2022-23