ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2020-2021

Ο Όμιλος Κινηματογράφου λειτούργησε το 2020-2021 για όγδοη συνεχή χρονιά. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός η Σακελλαρίου Κατερίνα, ΠΕ91.01 με β΄ ανάθεση ειδικότητας τη διδασκαλία Ιστορίας και Αισθητικής Κινηματογράφου.

Ο όμιλος ξεκίνησε τον Οκτώβρη  του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Συμμετείχαν 12 μαθητές από τις  Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μειωμένος σχετικά με τις προηγούμενες χρονιές καθώς ακολουθήθηκε η σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που όριζε μειωμένο αριθμό μαθητών λόγω των μέτρων της πανδημίας. Για πέμπτη  χρονιά ο όμιλος λειτούργησε σε τετράωρη εβδομαδιαία βάση (απόφαση ΔΕΠΠΣ αρ. Γ1/146715/9/10/13).

Τα μαθήματα συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων με την αξιοποίηση της ασύγχρονης αλλά και της σύγχρονης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκαν οι προτεινόμενες από το Υπουργείο Παιδείας ψηφιακές πλατφόρμες (e-me, Cisco Webex) και αξιοποιήθηκαν τεχνικές εξ αποστάσεως οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Για δεύτερη χρονιά δημιουργήθηκε κυψέλη του Ομίλου Κινηματογράφου στην e-me,η οποία αξιοποιήθηκε συστηματικά όχι μόνο κατά τη διάρκεια  της εξ αποστάσεως αλλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αποτελώντας χώρο αναρτήσεων εργασιών, συλλογής και αποθήκευσης υλικού αλλά και βασικό μέσο επικοινωνίας της ομάδας. Στην e-me έχει αναρτηθεί το σύνολο σχεδόν των έργων των παιδιών. Στα μαθήματα εξ αποστάσεως συμμετείχε το σύνολο των μαθητών.

Για την αιτιολόγηση της θεματικής του ομίλου παραπέμπουμε στην εισαγωγική έκθεση που κατατέθηκε στο ΕΠΕΣ του σχολείου.

Η συμμετοχή των μαθητών πιστοποιήθηκε με σχετική βεβαίωση.

Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων:

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχές Φωτογραφίας

Τη φετινή χρονιά  για δεύτερη  φορά  στον Όμιλο Κινηματογράφου εντάχθηκε εισαγωγική ενότητα με θέμα την αξιοποίηση της τέχνης της φωτογραφίας στην αισθητική του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας υλοποιήσαμε τις εξής δραστηριότητες:

 • Γνωριμία με την τέχνη της φωτογραφίας και συσχέτιση  της με την τέχνη του κινηματογράφου
 • Γνωριμία με τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθιστούν μία  φωτογραφία αντικείμενο τέχνης
 • Εξοικείωση  με τη φωτογραφική μηχανή και τις βασικές τεχνικές και αρχές φωτογράφισης(είδη κάδρου, σύνθεση, κανόνας των τρίτων, πηγές φωτός κλπ)
 • Ασκήσεις πειραματισμού, σύνθεσης και φωτογραφικής αποτύπωσης του κάδρου με διάφορες θεματικές(ενδεικτικά; σκιά και φως, αντανακλάσεις, πορτρέτα, όρια, φύση, σπίτια, σύννεφα, λεπτομέρειες αντικειμένων κλπ)
 • Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφικής εικόνας
 • Βασικά στοιχεία  Ιστορίας της Φωτογραφίας
 • Γνωριμία με σημαντικούς Έλληνες και ξένους φωτογράφους
 • Διαδικτυακή γνωριμία με επιλεγμένα φωτογραφικά έργα ελλήνων καλλιτεχνών με θέμα την πανδημία που παρουσιάστηκαν στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης  με τίτλο Anthropause.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες της φωτογραφίας με αποτέλεσμα να προκύψει ένα εκτεταμένο corpus φωτογραφιών. Τμήμα αυτών εκτέθηκαν τον Ιούνιο 2021 στο χώρο του σχολείου με στόχο τη διάχυση και προβολή της δουλειάς των μαθητών στη σχολική κοινότητα. Την επιμέλεια της έκθεσης είχαν οι ίδιοι οι μαθητές. Στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν και φωτογραφίες των μαθητών από τον περσινό όμιλο με θέμα ΄Σπίτια και γειτονιές στην Άνω Πόλη΄.

Το σύνολο των φωτογραφιών των μαθητών έχει αναρτηθεί και στα αρχεία της κυψέλης του ομίλου στην e-me.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κινηματογράφος

 • Γνωριμία με βασικές αρχές της  Ιστορίας του Kινηματογράφου
 • Διάκριση βασικών ειδών (ταινίες μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης κλπ)
 • Γνωριμία με τους συντελεστές και τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής
 • Παρακολούθηση ταινιών με βάση το εφαρμοσμένο μοντέλο κινηματογραφικής παιδείας του British Film Institute, συζήτηση και κριτική ανάλυση ταινιών(ενδεικτικά προβλήθηκαν μικρού μήκους ταινίες των αρχών του κινηματογράφου, animation, ταινίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας με θέμα την παιδική ηλικία στην Ελλάδα και τον κόσμο,κλασικές κ.ά.)
 • Εξοικείωση με τις έννοιες της δομής, πλοκής, σεναρίου
 • Κατασκευή storyboards και σεναρίων με αφορμή φωτογραφίες
 • Γνωριμία τεχνικών χαρακτηριστικών: είδη πλάνων, γωνίες λήψης, μοντάζ κλπ
 • Κατασκευή κινηματογραφικών αφισών που εκτέθηκαν στο σχολικό χώρο μαζί με τις φωτογραφίες των παιδιών

Παραδοτέα

 • Φωτογραφίες, σενάρια, storyboards, κριτικές ταινιών, βιογραφικά κινηματογραφικών ηρώων, κινηματογραφικές αφίσες

Συμπεράσματα/Οφέλη μαθητών και σχολικής μονάδας:

 • οι μαθητές του ομίλου ενδυνάμωσαν τις  διαπροσωπικές τους σχέσεις, δούλεψαν ατομικά αλλά και  ομαδικά, έκαναν αυτοκριτική αλλά και ετεροαξιολόγηση
 • έμαθαν να παρατηρούν με λεπτομέρεια και να βλέπουν με προσοχή το περιβάλλον
 •  εξοικειώθηκαν με το φωτογραφικό και κινηματογραφικό μέσο, την πρόσληψη και την παραγωγή υλικού,ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα και απόλαυσαν την Τέχνη
 • για την τελική έκθεση οι μαθητές επέλεξαν και επεξεργάστηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τις τελικές φωτογραφίες και τις κινηματογραφικές αφίσες, ανέλαβαν το σχεδιασμό και ολοκλήρωσαν τα απαραίτητα στάδια της προετοιμασίας  και υλοποίησης της έκθεσης
 • απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής
 • καλλιέργησαν το καλλιτεχνικό τους κριτήριο και την κριτική τους αντίληψη
 • το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου εμπλουτίστηκε με ένα μέσο δυναμικό και ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά
 • ο όμιλος λειτούργησε  ως πρόταση καλής διδακτικής πρακτικής
 • επιβεβαιώθηκε η παιδευτική αξία της τέχνης της φωτογραφίας και του κινηματογράφου και υπογραμμίστηκε η συνεισφορά της τέχνης στην εκπαίδευση
 • από την οκταετή  λειτουργία του ομίλου έχει συγκεντρωθεί, ταξινομηθεί και αξιοποιηθεί ευρύτατο εκπαιδευτικό  υλικό(θεωρητικό και εφαρμοσμένο)

Αξιολόγηση-Παρατηρήσεις

Η δουλειά που έγινε στον όμιλο αξιολογήθηκε από τους μαθητές και τη διδάσκουσα μέσα από συζήτηση και αναστοχασμό δραστηριοτήτων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ενότητα της φωτογραφίας αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τα παιδιά με αποτέλεσμα να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση της τέχνης της φωτογραφίας ανέδειξε τις ικανότητες των μαθητών και όξυνε το καλλιτεχνικό τους κριτήριο. Η διεύρυνση του  χαρακτήρα του ομίλου με την  αξιοποίηση των τεχνικών και της αισθητικής της φωτογραφίας αγκαλιάστηκε από τους μαθητές του ομίλου με ενθουσιασμό και  θα αξιοποιηθεί ως πρόταση καλής διδακτικής πρακτικής και στον όμιλο κινηματογράφου  της νέας σχολικής χρονιάς αποκτώντας πιθανόν ισότιμο ρόλο με αυτόν του κινηματογράφου.

Όσο για τα μαθήματα Κινηματογράφου παραμένουν σταθερά ιδιαίτερα ελκυστικά και ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Είναι αξιοσημείωτο  να αναφερθεί  ότι τα παιδιά  αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην παρατήρηση και την κριτική ανάγνωση των ταινιών και  φωτογραφιών αλλά και των έργων των συμμαθητών τους με αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάπτυξη του καλλιτεχνικού τους κριτηρίου αλλά και  την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Επίσης είναι σημαντικό ότι στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης -λόγω και του χαρακτήρα του συγκεκριμένου ομίλου-τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά και αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες που προσέφερε το ψηφιακό μέσο.

Τη φετινή χρονιά δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις προγραμματισμένες επισκέψεις στο Μουσείο Φωτογραφίας και Κινηματογράφου λόγω της πανδημίας, παρακολουθήσαμε όμως σχετικό αναρτημένο υλικό των Μουσείων διαδικτυακά.

Το πλέον σημαντικό όλων είναι ότι μοιραστήκαμε στιγμές δημιουργίας και χαράς και ότι απολαύσαμε την Τέχνη!

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του ομίλου

Σακελλαρίου Κατερίνα, ΠΕ91.01

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *