Καλό Πάσχα με Scratch

Καλό Πάσχα σε όλους/ες και με το ψηφιακό έργο των παιδιών! Με τα παιδιά από τις Α’ και Β’ τάξεις, στα πλαίσια των μαθημάτων Τ.Π.Ε., δημιουργήσαμε το παρακάτω έργο και είπαμε να το μοιραστούμε: https://scratch.mit.edu/projects/516721858/fullscreen/ Πατήστε το...