Υλοποίηση του 2ου κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Φροντίζω το Περιβάλλον: Οικολογική συνείδηση»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 ολοκλήρωσαν τον κύκλο Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Φροντίζω το Περιβάλλον: Οικολογική συνείδηση» υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης «Όχι άλλα σκουπίδια στην αυλή μας, λιγότερα σκουπίδια στους κάδους μας – Αναλαμβάνουμε δράση για να...