Ημερήσιο αρχείο: 6 Απριλίου, 2021

0

Εργαστήρια Δεξιοτήτων «Γινόμαστε ήρωες των ζώων»

Η Β2’ τάξη, στον κύκλο «Φροντίζω το Περιβάλλον» ασχολήθηκε με εργαστήρια υπό τον τίτλο «Γινόμαστε ήρωες των ζώων». Τα εργαστήρια διεξήχθησαν εξ’ αποστάσεως με τη χρήση της τηλεκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής τάξης. Στόχοι ήταν να αποκτήσουν τα...

0

E-Twinning -Virtual Museums

Τα σχολεία δεν αποτελούν πια την μόνη πηγή γνώσης όταν μιλάμε για εκπαίδευση. Σε αυτό έχει συμβάλλει καθοριστικά η χρήση του διαδικτύου αλλά και των εφαρμογών που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση σε ένα...