Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”

Τη φετινή χρονιά, το τμήμα Ε2 του σχολείου μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”, υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης “It’s not just a passport”.

Το Πρόγραμμα, το οποίο από το 2019 εντάχθηκε στην κατηγορία προγραμμάτων Erasmus+ KA3 για τη χάραξη πολιτικής, στοχεύει πρωτίστως στον επαναπροσδιορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς» ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Στην Ελλάδα, οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχουν Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικοί φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας.

Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο υλοποιείται στο μάθημα των Αγγλικών, αποσκοπεί:

  • στη διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας και στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού και υπευθύνου πολίτη,
  • στην προαγωγή του αισθήματος κυριότητας των δημοκρατικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια τους ανήκει και ότι στηρίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες, και στη βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους ως πολιτών της ΕΕ,
  • στην προώθηση της διά βίου μάθησης.

Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα βελτιώσουν τη γλωσσομάθειά τους στην Αγγλική γλώσσα, αναπτύσσοντας το θεματικό λεξιλόγιο και ποικίλες γλωσσικές δομές και αναλύοντας διαφορετικά είδη κειμένων και πόρων, και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα Αγγλικά όσον αφορά την έκφραση απόψεων, ιδεών και προτάσεων, την επιχειρηματολογία, την ενεργητική ακρόαση και τη γλωσσική διαμεσολάβηση.

Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης: Μυρτώ Νεράντζη (επιλεχθείσα Teacher4Europe)

T4E Ambassador: Ιωάννα Ζιάκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *