Ημερήσιο αρχείο: 27 Δεκεμβρίου, 2020

0

Το “Δέντρο των Ευχών” για το πρόγραμμα eTwinning

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου e-Twinning “Building bridges across the Mediterranean“, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 δημιούργησαν ηλεκτρονικές κάρτες με χριστουγεννιάτικες ευχές για τους εταίρους μας στην Ισπανία. Οι κάρτες των παιδιών, μαζί με...

0

Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα για το Πρόγραμμα eTwinning

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε2 δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο storyjumper ενημερώνοντας τους εταίρους τους στο Σχέδιο e-Twinning “Languages United” αναφορικά με τα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Τα παιδιά δούλεψαν τα κείμενά τους...