Ημερήσιο αρχείο: 4 Δεκεμβρίου, 2020

0

EU Warrior Kids Vs Covid (Τμήμα Β2)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 συνεισφέρανε στην υλοποίηση του Σχεδίου eTwinning “EU Warrior Kids Vs Covid” δημιουργώντας τις φιγούρες και τις κάρτες των υπερ-ηρώων τους και γράφοντας τις δικές τους ιστορίες. Η παρουσίαση της εργασίας...

0

Υπερήρωες εναντίον Covid – Μένουμε ασφαλείς δημιουργώντας ιστορίες

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 ολοκλήρωσαν τον κύκλο Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Ζω καλύτερα – Ευ ζην: Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και πρόληψη» υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης «Υπερήρωες εναντίον Covid – Μένουμε ασφαλείς δημιουργώντας ιστορίες». Βασικός στόχος των Εργαστηρίων...