Σύνδεσμος για ηλεκτρ. τάξη του Ομίλου Παραδοσιακών Χορών

Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο για την ηλεκτρονική τάξη του Ομίλου Παραδοσιακών Χορών. Για να εισέλθουν στην τάξη, τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς τους για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. https://eclass11.sch.gr/main/login_form.php?next=%2Fcourses%2F9190016222%2F