Αρχική

Χαιρετισμός Διευθύντριας

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει στον ανανεωμένο εκπαιδευτικό ιστότοπο του σχολείου.

Το σχολείο μας ως «πειραματικό» διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία, έχοντας ως αυτοσκοπό την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και διδακτικών προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικών ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης, της ζωής και της μάθησης. Αρωγός σ΄ αυτήν την προσπάθεια, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών μας  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι οι πολυθεματικοί όμιλοι που αναδεικνύουν ιδιαίτερες κλίσεις και νέες πτυχές της προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών, στοχεύοντας παράλληλα στην ψυχαγωγία και στην άθληση.

Όραμα μας  η δημιουργία ενός δημοσίου σχολείου πρωτοπόρου και καινοτόμου, ενός σχολείου με συμμετοχή σε δράσεις πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, αλλά και ενός σχολείου σε διαρκή συνεργασία με καταξιωμένους φορείς της επιστημονικής κοινότητας. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και γνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, συμβάλλουμε στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας.

                                                                                                          Δρ. Γεράνη Χρύσα

                                                                                        Διευθύντρια

1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης