Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του είναι η εξής :

Πρόεδρος: Γιαννακουδάκης Παναγιώτης , Καθηγητής Χημείας Α.Π.Θ

Μέλη : Μέλλω (Αιμίλια) Κέκια Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70

Γεράνη Χρύσα Δ/ντρια Σχολικής μονάδας