Δελτία Τύπου και δημοσιεύσεις για το Σχέδιο Erasmus+ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030697 “Ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της Αστρονομίας”

Δελτία Τύπου στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρική Μακεδονίας

Στόχοι του προγράμματος και περιγραφή των κινητικοτήτων των εκπαιδευτικών

Περιγραφή της 3ης κινητικότητας για επιτόπια παρακολούθηση και των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Δραστηριότητες συνέχειας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο MissionX

Άλλες δημοσιεύσεις

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιτόπιας παρακολούθησης στο Vasa International School of Stockholm

Αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Σχεδίου

Ενημερωτική εκδήλωση εκπαιδευτικών για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και eTwinning και τις πρακτικές ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου

Social Media

Facebook:

Instagram

https://www.instagram.com/p/CpkIzoKNjvW/

Linkedin

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7039541689316720640/