Περιγραφή Ομίλου Θεατρικής Αγωγής και Θεάτρου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Θεατρική Αγωγή και Θέατρο ΣΤΟΧΟΙ: Τα παιδιά να μπορούν:1) Να πραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.2) Να ερμηνεύουν συμβολισμούς και μηνύματα.3) Να έρθουν σε επαφή με τις διαχρονικές πολιτισμικές και αισθητικές αξίες.4) Να...