Περιγραφή Ομίλου Μαθηματικών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Διερεύνηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση κινητών συσκευών και υπολογιστών. ΣΤΟΧΟΙ: Μέσα από τις συναντήσεις του ομίλου Μαθηματικών οι μαθητές : θα προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες μέσα από τις νέες τεχνολογίες θα κατανοήσουν εννοιολογικά μαθηματικές έννοιες...