ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

Το ΕΠΕΣ του σχολείου αφού συγκέντρωσε τις αρνήσεις θέσεων, τις κλήσεις και τις αποδοχές επιλαχόντων μετά τα αποτελέσματα της κλήρωσης, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του σχολείου τον παρακάτω πίνακα χωρίς τα προσωπικά στοιχεία μόνο το φύλο και τον...