Πρότυπα Σχολεία: Οδηγίες για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις