Νέος εξοπλισμός ρομποτικής και physical computing

Ευχαριστούμε τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEAM, Physical Computing για τη συνδρομή τους στον εξοπλισμό του σχολείου μας. Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEAM, Physical Computing χορήγησαν...