Ημερήσιο αρχείο: 9 Νοεμβρίου, 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμμφωνα με την 1η Πράξη του ΕΠΕΣ του σχολείου εγκρίθηκαν τα παρακάτω καινοτόμα προγράμματα για το σχολικό έτος 2021-22: Έναρξη της σχολικής βιβλιοθήκης με υπεύθυνο εκπαιδευτικό την κ. Κάτσικα Αικατερίνη SUPERHEROES   SAVE THE DAY- Φυσικές καταστροφές -Πολιτική...