Λειτουργία Ομίλων Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Παρακάτω θα βρείτε τον συνοπτικό πίνακα λειτουργίας των Ομίλων Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως επίσης και επιμέρους πληροφορίες για τον κάθε όμιλο. Παρακαλούμε, δηλώστε συμμετοχή σε αυτήν τη φόρμα https://forms.gle/dpym1fSn8owUtVBZ9 μέχρι την...