Πρόγραμμα eTwinning “The Flying Notebook”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Τάξης συμμετείχαν στη δημιουργία του “ιπτάμενου τετραδίου” του eTwinning με εντυπωσιακές ζωγραφιές και πληροφοριακά κείμενα αναφορικά με τη χώρα μας. Τα παιδιά συγκέντρωσαν και παρουσίασαν γενικές πληροφορίες για την Ελλάδα,...