Έναρξη η-τάξης “Δημιουργική απασχόληση”

Κατά την περίοδο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα λειτουργήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας η ηλεκτρονική τάξη “Δημιουργική απασχόληση“. Στον χώρο αυτό, θα αναρτώνται σύνδεσμοι για ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές τοποθεσίες, ιδέες και οδηγίες...