Ημερήσιο αρχείο: 10 Οκτωβρίου, 2020

0

Περιγραφή Ομίλου Αγγλικών ΚΠΓ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: ENGLISH SCHOOL CLUBKPG-Exam Preparation / Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΣΤΟΧΟΙ:  Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την Αγγλική γλώσσα μέσα από βιωματικέςδιαδικασίες και να χρησιμοποιούν αβίαστα τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς Να εξασκηθούν...

0

Περιγραφή Ομίλου Διαδικτυακού Τύπου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Δημιουργία Ηλεκτρονικής εφημερίδας ΣΤΟΧΟΙ: Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, απόκτηση επικοινωνιακής γραφής και ανάγνωσης, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας καθώς και ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το internet, την τηλεόραση...