Ημερήσιο αρχείο: 10 Οκτωβρίου, 2020

0

Περιγραφή Ομίλου Αγγλικών ΚΠΓ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: ENGLISH SCHOOL CLUBKPG-Exam Preparation / Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΣΤΟΧΟΙ:  Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την Αγγλική γλώσσα μέσα από βιωματικέςδιαδικασίες και να χρησιμοποιούν αβίαστα τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς Να εξασκηθούν...

0

Περιγραφή Ομίλου Κόμικς και ΤΠΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Τα κόμικς ως λογοτεχνικό είδος σε σχέση με την εκπαίδευση έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αρχικά αντιμετωπίζονταν ως «απαγορευμένα», θεωρώντας ότι ευθύνονται για τη διάσπαση της προσοχής τωνμαθητών σε σχέση με...

0

Περιγραφή Ομίλου Διαδικτυακού Τύπου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Δημιουργία Ηλεκτρονικής εφημερίδας ΣΤΟΧΟΙ: Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, απόκτηση επικοινωνιακής γραφής και ανάγνωσης, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας καθώς και ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το internet, την τηλεόραση...