Ημερήσιο αρχείο: 9 Οκτωβρίου, 2020

Περιγραφή Ομίλων Μαύρου Θεάτρου 0

Περιγραφή Ομίλων Μαύρου Θεάτρου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ (ηλικιακής ομάδας 1 και ηλικιακής ομάδας 2): Μαύρο Θέατρο – θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή, κατασκευές.Το μαύρο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε ως θεατρική άποψη στις αυτοκρατορικές αυλές της Ασίας. Η πρώτη του δομή αποτελούνταν από το “μαύρο δωμάτιο”...

Περιγραφή Ομίλων Σχεδιασμού Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών 0

Περιγραφή Ομίλων Σχεδιασμού Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ: Γνωρίζουμε και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια! ΣΤΟΧΟΙ:• Η επαφή των μαθητών/τριών με ψηφιακά παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για τη διδασκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων (μαθηματικά, ιστορία, ξένη γλώσσα, αστρονομία), την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παικτών για σοβαρά...

Περιγραφή Ομίλου BallKoRobics – Life Kinetic 0

Περιγραφή Ομίλου BallKoRobics – Life Kinetic

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ:Το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση στο ρυθμό της μουσικής (BallKoRobics)Κινητικές ασκήσεις για την άσκηση του σώματος και του μυαλού ( Life Kinetik) ΣΤΟΧΟΙ: Ψυχοκινητικοί➢ Ανάπτυξη Φυσικών Ικανοτήτων➢ Νευρομυϊκή συναρμογή➢ Συντονισμός χεριών- ποδιών➢ Βελτίωση περιφερειακής όρασης➢ Αίσθηση...