Καινοτόμα προγράμματα για το σχ. έτος 2020-2021

Τη φετινή χρονιά, το σχολείο μας θα υλοποιήσει τα παρακάτω καινοτόμα προγράμματα: Κοινό σχέδιο δράσης για όλο το σχολείο με θέμα “Ασφαλές, φιλόξενο και αλληλέγγυο σχολείο” στο πλαίσιο της υλοποίησης των Εργαστήριο Δεξιοτήτων, Η αξιοποίηση ταμπλετών ( iPad...