Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του είναι η εξής :

Πρόεδρος:

Αποστολίδου Βενετία , Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Α.Π.Θ.

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση

Μέλη:

Ξανθίδου Πηνελόπη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70

Γεράνη Χρυσάνθη, Διευθύντρια

Μαλέα Αθηνά, Εκπαιδευτικός

Χρυσικού Σωτηρία, Εκπαιδευτικός